Privacyverklaring

BVBL vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaat BVBL zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegeven. Hieronder leest u hoe BVBL omgaat met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens BVBL verwerkt?

BVBL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BVBL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan BVBL verstrekt. BVBL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Website

Welke gegevens vraagt en gebruikt BVBL op haar website?

Gebruikersnaam en wachtwoord
Door het invoeren van uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, krijgt u toegang tot uw profiel. Uw gebruikersnaam en wachtwoord behandelen wij vertrouwelijk en u wordt geacht dat ook te doen. Voor de veiligheid slaan wij uw wachtwoord niet op als gewone tekst, maar alleen als zogenaamde ‘hash’ (een warboel van gegevens die met een algoritme wordt gegenereerd). Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van uw profiel in uw naam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u het wachtwoord zo spoedig mogelijk te veranderen. Als dat niet mogelijk is, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen (zie contactgegevens onderaan).

Een Algemeen GegevensBeheer-code (kort: AGB-code) is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Dit systeem wordt beheerd door Vektis.

Vektis
Vektis geeft zowel AGB-codes uit voor individuele zorgverleners als voor praktijken. De AGB-code wordt landelijk gebruikt binnen het communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. Zonder een AGB-code kunnen de (elektronische) declaraties van zorgaanbieders niet verwerkt worden.

Het aanvragen of wijzigen van een AGB code
Als zorgaanbieder moet u zelf een AGB code aanvragen bij Vektis. U kunt daarvoor terecht op www.agbcode.nl. Op deze site vindt u ook meer informatie over de AGB-code en de functie van de code in het declaratieverkeer. Als u al een AGB-code heeft, maar uw gegevens wilt wijzigen, dan kunt u ook contact opnemen met Vektis.

Door het invoeren van uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, krijgt u toegang tot uw profiel. Uw gebruikersnaam en wachtwoord behandelen wij vertrouwelijk en u wordt geacht dat ook te doen. Voor de veiligheid slaan wij uw wachtwoord niet op als gewone tekst, maar alleen als zogenaamde ‘hash’ (een warboel van gegevens die met een algoritme wordt gegenereerd). Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van uw profiel in uw naam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u het wachtwoord zo spoedig mogelijk te veranderen. Als dat niet mogelijk is, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen (zie contactgegevens onderaan).

Website: www.agbcode.nl

Telefoonnummer: 0900 242 26 33 (10 eurocent per minuut)

Waarom en hoe verwerkt BVBL deze gegevens?

BVBL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan BVBL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang verwerkt BVBL deze gegevens?

BVBL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Worden deze gegevens met derden gedeeld?

BVBL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookiegebruik

Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Hoe kunnen gegevens worden ingezien, aangepast of verwijderd?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoekt tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@bvbl.nl . BVBL zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Google

Om uw gegevens te beschermen is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, is de functie ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en worden Google Analytics-cookies niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords.

Beveiligen

BVBL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BVBL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door , BVBL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met BVBL op via info@bvbl.nl. BVBL is een website van BVBL. De BVBL is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 1544
Vestigingsadres: 6501 BM Nijmegen
KvK nr.: 24463013
Telefoonnummer: 06-29299192
E-mailadres: info@bvbl.nl

BVBL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.